෴...සයිබර් විකාරය..෴

අල ගෙඩි වගේ මොළ ගෙඩි වලට හරවත් රසවත් විරාමයක්...

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Wednesday, April 17, 2013

ගැහැණු ගති

ලිවුවේ Unknown

ඇය නොගොහින් නැතුව ඇගේ කිසි වගකිමක්
කොයි දෙය ගෙනාවත් නැත එහි ඇගයීමක්
ඇය ගෙන ආ දෙයක කෝ නැත වරදීමක්
නිතරම තිබේ වටිනාකම වැඩිවීමක්

වලදක් පිගානක් බිදුනත් ඇගේ අතින්
හැල හොල්මනක් නැත ඉවසයි නිසල වතින්
වෙන කෙනෙකුගෙන් ඉදිකටුවක් කැඩුනහොතින්
නැතිවේ සාම සම්මුතියත් ගෙදර ඉතින්

ගමනක් ගිහින් අවොත් ඇත හිසරදය
නැතිනම් මහන්සිය නවතින තැන ඇදය
ගෙයි වැඩ නැතත් වැඩකට කාලය මදය
නිතරම සිටින්නේ අවිවේකය මැදය

ගෙදරට ගමනකට සැලසුම් කොට පාට
වයිවාරන ඇදුම් රැස්කොට තිබුනාට
මංගල සාදයට උළෙලට යනදාට
ඇදගෙන යනු පිණිස ඇදුමක් නැත ඇයට

යන එන ගමනකදී වැඩකදී සිතැගි මත
ඇය කොපමණ පමාවුවත් වැරදි නැත
මා හෙම පමාවුවොත් ඇත අඩන හිත
තරහයි නොයිවසිලි ගතියයි මුහුණේ ඇත

යුග ජීවිතය තුල බල බල සියලු පැති
මේ වැනි අත්දැකුම් සෙනෙහස සමග ඇති
ඉවසමි හිනාවෙන් ඉගියෙන් තරහ නැති
ඇගේ වරදක් නොවේ මේවා ගැහැනු ගති

2 අදහස් උදහස්:

ඉස්සා said...

ඇගෙ වරදක් නොවේ මෙවා ගැහැණු ගතී..
හෙහ් හෙහ්...මරු ආ..:D

Unknown said...

ස්තුති... මේක තම ඇත්ත කතාව

Post a Comment