෴...සයිබර් විකාරය..෴

අල ගෙඩි වගේ මොළ ගෙඩි වලට හරවත් රසවත් විරාමයක්...

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Tuesday, October 2, 2012

ගණිතයේ රහස්

ලිවුවේ Unknown

මේක මුලින්ම හොයාගත්තෙ Albrecht Dürer කියන ගණිතඥයා.මේකට මැජික් කොටුව කියලත් කියනවා. මේකෙ තියෙන්නෙ පොඩි කොටු 16ක් තියෙන ලොකු කොටුවක්. මේ පොඩි කොටු 16යේ 1-16 වෙනකන් අංක 16ක් තියෙනවා. හැබැයි පිලිවෙලට නෙමෙයි. පහලින් තියෙන්නෙ ඒක තමයි. කොටුවෙ තියෙන අංක ටික හොදට මතක තියා ගන්නකෝ.දැන් මේකේ තිරස් අතට තියෙන කොටු 4 ගානෙ(තනි පාටින් තියෙන කොටූ)ගනන් කරලා බලන්නකෝ එකතුව කීයද එන්නෙ කියලා. එකතුව මතක තියා ගන්න.සිරස් අතටත් ගනන් කරලා බලන්න.දැන් පොඩි කොටු 4ක් මොකක් හරි රටාවක් අනුව තෝරගෙන ගනන් කරලා බලන්නකෝ.
ඒ කියන්නෙ මේ විදියට............

මේ විදියටත් බලන්න.


....

එතකොට මෙහෙම...


......

හරි පුදුමයි නේද....

0 අදහස් උදහස්:

Post a Comment